Weerbaarheid en weerbaarheidstrainingen

Seksuele weerbaarheid

(Bron : http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=134756)

Seksuele weerbaarheid gaat over controle en regie over de eigen seksualiteit. Het gaat over het vermogen om keuzes te maken, wensen en grenzen te uiten en omHanden verantwoordelijkheid te nemen voor gedrag en de gevolgen daarvan.

Eén van de doelstellingen van Emancipatiebeleid 2008-2011 is seksuele en relationele vorming van meisjes en jongens en het vergroten van hun weerbaarheid tegen (seksueel) geweld. In het kader hiervan brachten Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis (voorheen het IIAV) en de Rutgers Nisso Groep projecten in kaart in de publicatie 'Mapping van bestaande projecten en initiatieven op het gebied van seksuele weerbaarheid'.

Weerbaarheid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld ligt aan de basis van de huidige weerbaarheidstrainingen die zijn voortgekomen uit een combinatie van zelfverdedigings- vecht- en assertiviteitstrainingen voor vrouwen. Later zijn ook specifieke trainingen voor kinderen ontwikkeld, met als hoofddoel kinderen weerbaar te maken voor (seksueel) machtsmisbruik. Een voorbeeld hiervan is het Marietje Kesselsproject.

Andere trainingen zijn:

  • Rots & Water, de eerste training die ook specifiek aandacht had voor mannen en jongens als slachtoffer.
  • Trainersgroep Weerbaarheid Nederland biedt de weerbaarheidstraining 'Kick it with love' aan, specifiek voor vrouwen die zich kwetsbaar voelen in contacten met anderen, mogelijk als gevolg van (seksueel) geweldservaringen. De training is gericht op de toekomst en niet op verwerking.
  • Love Limits, een empowermentprogramma van Scharlaken Koord.

Meer informatie over loverboys en over preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is te vinden op:

Weerbaarheid en identiteit

Sommige trainingen richten zich specifiek op identiteit. Centraal staan dan bijvoorbeeld homoseksualiteit, ‘leven tussen twee culturen’, of weerbaarheid tegen radicalisering. Dit zijn ego- en autonomieversterkende trainingen, meer gericht op het vergroten van de sociale dan de fysieke weerbaarheid. Voorbeelden zijn de training Identiteit en weerbaarheid voor moslima’s en de training Weerbare Moslima’s van de Trainersgroep Weerbaarheid Nederland. Kwesties die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe ga je om met negatieve reacties op je hoofddoek en met andere vormen van discriminatie?
  • Hoe maak je als je niet goed Nederlands spreekt toch duidelijk wat je wel en niet wilt?
  • Hoe creëer je ruimte voor je eigen identiteit en geloofsvisie?
  • Hoe ga je om met huiselijk geweld?

De website www.respect2love.nl is een website over homoseksualiteit in etnische kring en het weerbaar maken van homoseksuele allochtone jongeren.

Eer en eergerelateerd geweld

In het Scholenproject ‘Eergerelateerd geweld in en om de school’ onderzochten het Albeda Collega Rotterdam en ROC van Twente samen wat vroege signalen kunnen zijn van eergerelateerd geweld en hoe dat binnen school preventief, of al in een vroeg stadium kan worden aangepakt. Uit dit project kwam onder andere de 'weerbaarheidstraining voor MBO-jongeren met eergerelateerde problemen' voort. Het scholenproject werd mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van VROM /Wonen, Werken en Integratie. Download de brochure van de training.