S.G.G. op het werk

Grensoverschrijdend gedrag op het werk: een hand te ver.

Als mensen met elkaar omgaan, samenwerken of zelfs maar vluchtig in contact komen, bestaat het risico op ongepast gedrag. Aanrakingen, beledigingen, fysiek geweld, pesterijen en wat nog meer? Men noemt dit grensoverschrijdend gedrag. Dit begrip geeft weer dat het gaat om 'ongewenst gedrag' of 'ongewenste omgangsvormen', en verwijst ook naar de beleving van het 'slachtoffer'. Het gaat om het niet respecteren van een persoonlijke grens. Die is per definitie voor iedereen anders, ze is subjectief en ook afhankelijk van de context. Een kus of schouderklop als begroeting waardeert men in familieverband maar daarom nog niet op het werk. (De Morgen)

 

Mythes over misbruik op het werk

Ook op het werk komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak voor. Er bestaan nogal wat mythes over. Lees hieronder enkele voorbeelden.
Welke mythes over misbruik op het werk komen het vaakst voor?

  • 'Slachtoffers zijn aantrekkelijke meisjes en vrouwen met een lage opleiding'. Iedereen kan slachtoffer worden: seksuele intimidatie op het werk heeft niets met opleiding te maken. Natuurlijk is de kans dat knappe vrouwen eerder worden belaagd wel groter. Maar ook hoger opgeleide of oudere vrouwen kunnen slachtoffer worden.
  • 'Vooral laagopgeleide mannen maken zich schuldig aan seksuele intimidatie'. Ook dit is zeker niet steeds het geval. Status, geld en macht 'erotiseren' wel vaak en geven mannen soms het gevoel dat ze alles kunnen/mogen doen wat ze willen. Uit onderzoek blijkt echter dat mannelijke plegers uit alle milieus en inkomensgroepen komen.
  • 'Vrouwen misbruiken hun 'sexappeal' om hogerop te komen'. Misschien kiezen sommige vrouwen voor deze stategie. Maar op lange termijn is dit meestal gedoemd tot mislukken. Succes in het beroepsleven wordt uiteindelijk toch afgewogen aan de kwaliteiten die iemand heeft om een bepaalde positie te bekleden. Zowel bij vrouwen als bij mannen.
  • 'Flirten maakt het werk juist leuk en spannend'. Een seksueel aantrekkelijke collega kan een werkdag zeker opfleuren. Maar er is een groot verschil tussen onschuldig flirten als uiting van gewenste intimiteit en grensoverschrijdend gedrag. Iemand een speels tikje op haar (of zijn) bil geven kan heel onschuldig zijn. Iemand ongevraagd zoenen kan makkelijk de grens van de ander overschrijden. Waar die grens ligt kan alleen jijzelf bepalen.

(Bron : http://www.seksualiteit.be/misbruik/misbruik-herkennen/misbruik-en-mythes/mythes-over-misbruik-op-het-werk)

 

 

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Wettelijk kader (België)

Sinds 16 juni 2007 werd de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk toegevoegd aan het meer algemene domein van de psychosociale belasting veroorzaak door het werk.

Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk werd opgeheven door het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Dit besluit herneemt (weliswaar in gewijzigde vorm) de bepalingen van het besluit van 11 juli 2002 in een aparte afdeling die bijzondere bepalingen bevat betreffende de voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De specifieke wettelijke bepalingen betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk die vervat zijn in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk werden eveneens behouden en gewijzigd door de wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007.  Voor een uitgebreide juridische toelichting over deze wetten, zie de memorie van toelichting van de wetsontwerpen (PDF, 248 KB): Kamer van volksvertegenwoordigers, Parlementair Document nr. 2686/01 (PDF, 1293 KB), zitting 2005-2006.

Hier worden enkel de specifieke bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk die in de wet en het koninklijk besluit voorkomen behandeld.  Lees hier verder

De brochures "Evaluatieverslag wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag", "Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers", "Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: organisatorische risicofactoren", "Wegwijs in de preventie van de psychosociale belasting op het werk : stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag " en de folder "Preventie van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ... in het kort" kunnen besteld of gedownload worden.

 

Rechtspraak inzake ongewenst seksueel gedrag op het werk

Het overzicht van de rechtspraak gebaseerd op de beslissingen van de arbeidshoven en –rechtbanken in het kader van betwistingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk is bijgewerkt tot en met 30 juni 2010. De beslissingen van beide rechtscolleges zijn door de respectieve griffies meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig artikel 8 van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en sinds 16 juni 2007 overeenkomstig artikel 32octiesdecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Lees hier verder