Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Geen seks zonder toestemming/consent/afstemming!

Waar gaat het over?

Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden.

Gedwongen worden betekent soms dat een persoon lichamelijk overweldigd of bedreigd wordt, zoals bij een aanranding of verkrachting. Maar een situatie kan ook als dwingend worden ervaren wanneer iemand bang of afhankelijk is van een ander.

Seks gaat op de eerste plaats over vrijheid, het recht om zelf te kiezen waar je genot van ondervindt en wat indruist tegen je eigen seksuele normen. Pas als er voldoende vrije keuze is in het aangaan van seksuele contacten, kan men ook maar ten volle van seks genieten.

In deze rubriek geven we u meer informatie over situaties waar deze vrij keuze niet gerespecteerd wordt. We hebben de thematiek in een aantal deelthema’s opgesplitst.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk
  • Seksueel grensoverschrijdend op school
  • Toestemming geven
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij dating
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag in sport
  • Weerbaarheid

In de zijbalk vindt u een aantal links naar website met meer informatie over het thema.

Klik dit menu-item open om de specifieke onderdelen te lezen.

 

 

Grensoverschrijdend gedrag herkennen

(Bron : http://www.seksualiteit.be/misbruik/misbruik-herkennen/grensoverschrijdend-gedrag-herkennen)

Gezond seksueel gedrag beantwoordt aan een aantal kenmerken. Wanneer één of meer ervan ontbreken is er sprake van grensoverschrijdende seks. Hier lees je meer over het verschil tussen beide. En over signalen en mythes van misbruik.

Grensoverschrijdend seksueel gedrag komt in allerlei vormen voor. Zowel binnen de familie (intrafamiliaal) als buiten de familie (extrafamiliaal). In sommige situaties praten we over seksueel misbruik, in andere over seksueel geweld. Wat is het verschil tussen beide? Grensoverschrijdend seksueel gedrag komt bovendien op vele plaatsen voor: op het werk, op openbare plaatsen, in sport- of andere vereningen…

Aan welke signalen kan je merken dat iemand het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? En welke zijn de meest voorkomende mythes over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Er zijn mythes over slachtoffers, over plegers, over grensoverschrijdend seksueel gedrag op het werk

 

Print Friendly, PDF & Email