Seks- en relatiecontracten

Geen seks zonder toestemming/consent/afstemming!

Werkwijze

Hier vindt u een aantal modellen van sekscontracten, die zowel bruikbaar zijn in koppels met een liefdesrelatie als bij occasionele sekscontacten zonder verbintenis.  Beide partners moeten een contract invullen en moeten ook elkaars contract ondertekenen.

U kunt de contracten op twee manieren gebruiken.

Ofwel drukt u een leeg document af met de knop onderaan het formulier en vult u met pen achteraf alle gegevens in ofwel vult u online alle gegevens in en drukt daarna het formulier af waarna het gehandtekend wordt. Het laatste verdient aanbeveling omdat er dan achteraf ook geen discussie kan bestaan wat wel of niet effectief ingevuld was. Met een pen kunnen dingen achteraf bijgeschreven of veranderd worden. Rubrieken die niet van toepassing zijn, vult men niet in of men streept ze gewoon door. Er is namelijk geen verplichting om bij alle rubrieken een keuze te maken.

De contracten moeten steeds in tweevoud afgedrukt worden en gehandtekend.  Als u het document online invult, kunt u het makkelijker tweemaal afdrukken  en handtekenen zodat beide contractanten steeds over hetzelfde document beschikken.  Beide contractanten krijgen elk één exemplaar van de door beide ingevulde contracten.  Als u een pdf printer (vb doPDF) op uw computer installeert, kunt u met de knop ‘Printen’ ook kiezen om in pdf af te drukken zodat u ook een digitaal ingevuld exemplaar van de contracten kunt bewaren.

Wat als de wensen en grenzen van beide contractanten niet overeen komen. Het is natuurlijk goed eerst met elkaar te praten vooraleer men het contract invult. Misschien kunnen beide partners elk achter hun laptop of tablet, de vragen overlopen, elk voor hun eigen formulier en telkens na overleg kiezen wat ze aanduiden.  Als daarna blijkt dat er toch nog verschillen zijn, zijn de aangestipte ‘grenzen’ belangrijker dan de ‘wensen’ m.a.w. als iemand aangeeft dat hij/zij bepaalde sekshandelingen niet wenst uit te voeren of te ondergaan, heeft dit absolute prioriteit ook al stond het wel aangeduid op het verlanglijstje als wenselijk bij de andere contractant.  Het verdient aanbeveling het eigen document en dit van de andere partij goed na te lezen, vooraleer men ook effectief zijn/haar handtekening zet.

Privacy

De gegevens die u invult worden op geen enkele manier bewaard op deze website. U kan dan ook geen beroep meer doen op deze website om ingevulde gegevens te recupereren indien die verloren moesten gaan.  Indien u zeker wil zijn dat de gegevens verwijderd worden voor de personen die na u de computer gebruiken, kunt u na afdrukken best kiezen voor wissen.  Maar dit is niet noodzakelijk als u het formulier gewoon sluit, dan wordt alles automatisch gewist.  Een persoon die na u deze website gebruikt kan dan niet toevallig op de ingevulde gegevens stoten mocht u de webpagina vergeten hebben af te sluiten.

Verbeteringen

We hopen op uw begrip dat deze modelcontracten nog niet volledig af zijn. We kijken dan ook uit naar uw feedback, voorstellen tot wijzigingen, aanduidingen van taal-of andere fouten. U kunt feedback geven door het contactformulier bovenaan de website in te vullen. Gelieve duidelijk aan te geven voor welk formulier en waar u verbeteringen zou willen voorstellen.

Volgende contracten kunnen hier geraadpleegd worden :

Sekscontract voor man (hetero)

Sekscontract voor vrouw (hetero)

Sekscontract voor man (homo)

Sekscontract voor vrouw (lesbisch)

Romantische relatie op het werk

Disclaimer

U dient er bewust van te zijn dat enkel de bevoegde rechtbanken kunnen oordelen welke rechtswaarde de aangereikte informatie op deze website en de ingevulde contracten hebben en welke consequenties aan de ingevulde  contracten gehecht kunnen worden. U contacteert best uw advocaat omtrent de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten die u met behulp van de contracten van deze website aangaat.

U moet er zich bewust van zijn dat de gegevens die via deze website www.sekscontrac… ingevoerd worden op generlei wijze  geregistreerd noch bekendgemaakt zullen worden en dat de privacy volledig wordt gewaarborgd. U dient de onafhankelijkheid van de makers van deze website te erkennen en dient te bevestigen  deze website noch de makers ervan op generlei wijze te zullen betrekken in mogelijke juridische kwesties die voortvloeien uit het afsluiten van bijgevoegde overeenkomsten. U kan deze website en de makers bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade die opgelopen zou kunnen worden door gebruik/misbruik van deze website en/of deze overeenkomsten.

Print Friendly, PDF & Email