Achtergronden

Geen seks zonder toestemming/consent/afstemming!

This T-shirt being sold by Bluenotes outlets has raised the ire of a national coalition against violence. No Means No is a slogan which has been used by the Canadian Federation of Students in its campaign against date rape and dating violence for the past 10 years. Photo copyright www.feministing.com

Grensoverschrijdende seks

Grensoverschrijdende seks omvat een scala aan seksuele ervaringen en gedragingen die over de grens van een van de betrokkenen gaan en waarbij een partner die op dat moment geen seks wil wordt overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen. (Kuyper,L., de Wit,J., Adam,P., Woertman,L., van Berlo W. Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103)   Grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen variëren van ongewenste seksuele opmerkingen tot gedwongen penetratie door wie, op welke manier en in welke situatie dan ook. Een eenduidig prevalentiecijfer voor grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen valt, mede door de diversiteit in ervaringen en gedragingen, niet te geven.

Spitzberg (1999) constateerde in een bespreking van 120 internationale studies dat ongeveer 13% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit is verkracht. Nog eens 18% van de vrouwen en 6% van de mannen had een poging tot verkrachting meegemaakt. Deze ervaringen laten echter slechts een deel van het verhaal zien, waarbij grensoverschrijdende ervaringen zonder fysiek contact (zoals seksueel getinte opmerkingen of ongewenst masturberen in iemands bijzijn) of minder eenduidige vormen van beïnvloeding (bijvoorbeeld zeuren om seks), buiten beschouwing zijn gelaten.

Jongeren

Volgens Kuyper, L., e.a. zijn er in Nederland recent een aantal onderzoeken naar grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren uitgevoerd die inzicht geven in de prevalentie van grensoverschrijdende seks. Het meest brede overzicht is gebaseerd op het onderzoek “Seks onder je 25ste” (De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). Uit deze grootschalige, representatieve zelfrapportage studie kwam naar voren dat een aanzienlijk percentage van de Nederlandse jongeren te maken krijgt met seksuele dwang. Ruim 4% van de mannen en bijna 18% van de vrouwen gaf aan ooit gedwongen te zijn tot seks. Daarnaast rapporteerde ruim 4% van de mannen en 1% van de vrouwen dat zij zelf ooit iemand hadden gedwongen tot seks. Als het gaat om grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen in specifieke contexten, of specifieke vormen van grensoverschrijdende ervaringen, laat een studie van Timmermans (2005) zien dat 18% van de 14- en 15-jarigen in het afgelopen jaar op school te maken te heeft gekregen met grensoverschrijdende seksuele ervaringen. Hierbij ging het in 53% van de gevallen om ervaringen zonder fysiek contact (zoals het maken van seksueel getinte opmerkingen). Bij een op de vijf ervaringen was er wel sprake van fysiek contact (zoals ongewenste aanrakingen). Een studie van De Graaf en Vanwesenbeeck (2006) onder actief Internettende jongeren liet zien dat 12% van de mannen en 35% van de vrouwen in het afgelopen jaar op Internet iets vervelends meemaakte op seksueel gebied.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie, seksueel misbruik, seksueel contact zonder toestemming en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, geweld en pesten op het werk ( [seksuele] intimidatie) komen helaas in onze maatschappij meer en meer  voor. Lange tijd werd de ernst van deze problemen onderschat en was het zeer moeilijk om die problemen bespreekbaar te maken. Sinds het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig  van de vorige eeuw is daar gelukkig  verandering in gekomen.  In heel wat sectoren zijn er speciale vertrouwenspersonen gekomen om slachtoffers van (seksuele) intimidatie te ondersteunen en te helpen. Een systeem van  klachtenregelingen werd geïntroduceerd en er ontstond een vorm van preventief beleid.

Seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag worden in toenemende mate erkend als probleem. 

Deze op zich positieve ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde. Betere mogelijkheden om  (seksuele) intimidatie aan te klagen hebben geleid tot een nieuw probleem, namelijk het misbruik van die mogelijkheden. Een aanklacht wegens (seksuele) intimidatie is een vlijmscherp wapen. En helaas komt dat wapen ook in handen van degenen die daar niet verantwoord mee kunnen omgaan. Misbruik van dat wapen leidt tot een nieuwe categorie slachtoffers: Degenen die getroffen worden door een valse aanklacht. De valse aanklacht is een probleem waar tot op heden maar weinig aandacht voor is. Maar helaas zijn onterechte beschuldigingen ook in ons land geen uitzondering meer.

Ruzie Photo by Microsoft Office

Onterechte beschuldigingen

Veel van die onterechte beschuldigingen blijven buiten het publieke gezichtsveld. De reden is dat het voor slachtoffers van een valse aanklacht heel moeilijk is om mee te werken aan meer publiciteit. De doorsnee reactie in geval van een beschuldiging wegens (seksuele) intimidatie is immers: “Ook al is het misschien wat overdreven, er zal toch wel iets gebeurd zijn, want je dient toch niet zomaar een aanklacht in? Waar rook is, is vuur” (http://www.valsbeschuldigd.org/)

Hoewel valse beschuldigingen kunnen komen van mannen én vrouwen, zijn het over het algemeen vrouwen die klachten indienen voor seksueel misbruik en seksueel geweld.  In heel wat gevallen hebben de vrouwen immers ook gelijk en dienen ze terecht een klacht in tegen seksueel geweld, verkrachting, enz.   In het merendeel van de gevallen zijn het ook weerzinwekkende seksuele misbruiksituaties waar de geweldenaars, meestal mannen, niet zwaar genoeg voor gestraft moeten worden.  Recente feiten uit de media inzake verkrachtingen in Congo en India doen ons walgen van de feiten waaraan mannen zonder scrupules zich schuldig gemaakt hebben.  Ook in West-Europa gebeuren er dagelijks gevallen van seksueel geweld, seks zonder toestemming, misbruik van weerloze vrouwen (en mannen) door brutale en respectloze mannen.  Als samenleving moeten we blijven ijveren dat al deze vormen van misbruik verdwijnen en dat daders streng aangepakt worden.

Maar helaas is er ook misbruik, waar dan juist goedgelovige mannen slachtoffer van zijn. Naast de talrijke reële seksuele geweldsituaties bestaan er  verzonnen misbruiksituaties die valse vrouwen handig gebruiken om daar hun eigen voordeel uit te halen. Daarmee beschikken vrouwen over een even krachtig wapen als de man : de man heeft zijn kracht en lichamelijke overmacht, de vrouw haar weekheid en kwetsbaarheid die als ze het handig uitspeelt haar meer voordelen oplevert dan de brute kracht waarover mannen beschikken.

Seksschandalen

Zonder uitspraak te doen over de ware toedracht, kun je vragen stellen bij de seksschandalen die de laatste jaren in de media uitbarsten rond Bill Clinton, Dominique Strauss-Kahn, Steve Stevaert,  Frans minister Georges Tron,  Ketnetwrapper Melvin Klooster, Jos Gheysen,  enz.

In Elsene eiste een verkrachte vrouw  600.000 euro  voor een verkrachting door een agent.. We willen absoluut geen uitspraak doen over wie gelijk en ongelijk heeft, misschien gaat het inderdaad om een afschuwelijke verkrachting en dan is de zwaarste straf en boete niet zwaar genoeg, maar het hele verhaal doet toch vraagtekens oproepen. De vrouw vertelde achteraf dat ze geen seksleven meer heeft sinds de agent haar dwong hem oraal te bevredigen na een  verkeersinbreuk. Agent Stéphane J. (37) uit Waals-Brabant werd op staande voet ontslagen  toen hij veroordeeld werd tot drie jaar celstraf wegens de verkrachting. De man – getrouwd en vader – heeft nooit ontkend dat hij seks had met de Brusselse vrouw, maar volgens hem stelde ze het zelf voor om te ontkomen aan een proces-verbaal. (De Morgen (27/11/2009)

Gepensioneerd ingenieur Derek Cummings beleefde de ergste nachtmerrie van zijn leven in mei 2009. (Beth Hale, Mail Online, 19/01/2010)  Rosanne England, 21 jaar scheurde haar ondergoed stuk, maakte schrammen in haar eigen gezicht en verwittigde dan de politie met de melding dat ze was aangevallen door een vreemde die aan haar deur klopte.  Cummings die net zijn hond in het bos aan het uitlaten was, beantwoordde aan de beschrijving van de aanvaller en had geen alibi toen England beweerde dat ze verkracht werd.  Hij werd gearresteerd en verbleef 28 uren in de cel vooraleer hij op borgtocht vrijgelaten werd. Na 24 dagen gaf England uiteindelijk toe dat de aanval en verkrachting verzonnen was en dat Cummings onterecht was beschuldigd.

De Amerikaanse Brian Banks zat 5 jaar onschuldig in de cel omwille van de valse beschuldiging van zijn schoolvriendin Wanetta Gibson. Het meisje, 15 jaar bij het gebeuren van de feiten, had zich

Photo by Gerard Gielen

tijdens de middagpauze teruggetrokken  met de jongen, toen 16 jaar, in de traphal om wat te kussen. Het meisje beschuldigde de jongen er van dat hij haar had ontvoerd en verkracht. Hoewel geen enkel DNA-spoor van de jongen op haar lichaam werd gevonden en Brian nog nooit in aanraking was gekomen met het gerecht, stelde zijn advocaat voor om schuldig te pleiten in de hoop zo de lichtst mogelijke straf te krijgen. Hij zou er dan met 18 maanden van af komen, maar de jury veroordeelde hem uiteindelijk tot 6 jaar, waarbij hij na 5 jaar vrij kwam onder voorwaarden.

Vreemd genoeg kreeg zijn verhaal begin 2011 een nieuwe dramatische wending.  Wanetta Gibson, het meisje dat hem beschuldigd had, deed hem een verzoek tot vriendschap op Facebook.  Omdat Brian, die intussen 25 jaar was, vreesde dat ze er hem opnieuw zou willen inluizen, zorgde hij voor een derde aanwezige, een privédetective die de hele ontmoeting stiekem op film zette. Wanetta gaf in het gesprek toe dat ze gelogen had en dat ze alleen als nieuwsgierige tieners wat gestreeld en gekust hadden maar dat het niet tot seks was gekomen en dat zij met volledige vrijwilligheid met het weinige lichamelijke contact had ingestemd.  De vrouw verklaarde achteraf dat volwassenen haar alles hadden ingefluisterd en dat ze de klacht niet had ingetrokken omdat ze vreesde de ruime schadevergoeding van 1,5 miljoen dollar te moeten teruggeven. Haar moeder had die som geld gekregen van de middelbare school die ze had aangeklaagd wegens een gebrek aan veiligheidsmensen. Brian werd uiteindelijk van alle blaam gezuiverd maar had wel ruim vijf jaar van zijn jonge leven door de onterechte valse beschuldiging verloren.

Illusionist David Copperfield werd er in 2009 door een 22-jarig fotomodel van beschuldigd haar te hebben verkracht op zijn privé-eiland. Volgens het model leerde ze David kennen na één van zijn shows. Hij inviteerde  haar  om eens langs te komen op zijn privé-eiland in de Bahama’s.  De vrouw beweerde dat Copperfield haar meerdere malen had verkracht en haar met de dood had bedreigd omdat ze niet op zijn avances wilde ingaan.   Heel snel bleek de dame door de mand te vallen en bleek het een ordinaire call-girl die uitdrukkelijk voor haar seksdiensten betaald was maar uiteindelijk probeerde om de rijke illusionist nog meer geld af te troggelen.

Photo by Gerard Gielen

Donderdag 10 november 2011 eindigde de nachtmerrie van Mohammed Akorley, 42 jaar oud van Honor Oak in Groot-Brittannië . (http://www.newsshopper.co.uk/). De vader van 3 kinderen werd beschuldigd van herhaaldelijke verkrachting van een meisje vanaf de leeftijd van 11 jaar. De dame was nu 23 jaar oud.  De man ontkende steeds een zes jaren durende relatie met het meisje gehad te hebben en dat hij ooit maar seksueel contact met haar had.  Aanvankelijk werd het meisje in al haar verklaringen geloofd ook al waren er nu geen tastbare bewijzen meer voorhanden. Haar sterke getuigenissen waren voldoende om de man lange tijd onschuldig in de cel te stoppen. Tijdens het proces kwamen vreemde dingen naar boven. Zo bleek dat men nooit rekening had gehouden met de vroegere diagnose van schizofrenie, die de vrouw gekregen had.  Op vragen van de advocate van de verdediging gaf de jonge vrouw zeer vreemde antwoorden die wezen op een sterk gestoorde persoonlijkheid. Ook beschuldigde het meisje de leraar ervan dat ze op 15 jarige leeftijd een abortus had moeten plegen op zijn verzoek.  Omdat men gelukkig een correcte analyse maakte van al haar getuigenissen en die vergeleek met getuigen en andere voorvallen, bleek dat het meisje inderdaad een abortus had laten plegen maar dat de vader een jongen van haar leeftijd was, waarmee het meisje toen een relatie had.  Na twee dagen beraadslaging werd de leraar volledig vrijgesproken en van alle schuld ontheven. (http://www.newsshopper.co.uk/ 10/11/2011).

Een gelijkaardig verhaal overkwam 20 januari 2010 een voormalige Massachusetts hogeschoolleerkracht die beticht werd van verkrachting van een 14-jarig meisje.  Michael Holden werd volledig vrijgesproken. Daarvoor was hij op staande voet ontslagen uit zijn school, wat achteraf onterecht bleek.  Het meisje had hem valselijk beschuldigd omdat hij haar een volgens het meisje onterechte straf had gegeven.  Uit alle onderzoeken bleek dat er geen enkele vorm van misbruik was geweest en het meisje alles verzonnen had.  (http://falserapesociety.blogspot.com/2010/01)

Meisjes kunnen samenzweren in hun bezwarend complot. Midden maart 2010 werd een leraar door de correctionele rechtbank van Gent vrijgesproken van aanranding na complot van leerlingen. De 40-jarige leraar, die beschuldigd werd van aanranding met geweld op drie minderjarige meisjes, werd volledig vrijgesproken. De man werd het slachtoffer van een complot van de leerlingen, schrijft HBvL (11/03/2010). Drie meisjes die bij hem les volgden, stapten in 2008 naar de directie omdat de leraar hen betast zou hebben. De man hield altijd zijn onschuld staande, maar werd op non-actief gezet. De meisjes zouden een complot gesmeed hebben omdat ze slechte punten kregen van de leraar. Geen van de vermeende slachtoffers had zich overigens burgerlijke partij gesteld.

Als man moet je al veel geluk hebben om te kunnen bewijzen dat het inderdaad om een valse aanklacht ging.  Zo o.a. het verhaal in de  Het Laatste Nieuws (04/07/2011). Wat is er toch met vrouwen die na een affaire met valse beschuldigingen komen aanzetten vraagt een anonieme briefschrijver zich af?  Hijzelf werd daar bijna het slachtoffer van. Voor zijn huwelijk had hij een seksuele relatie met een gehuwde vrouw. Hij zag die affaire niet langer zitten en maakte er dan ook een einde aan. De vrouw in kwestie bedacht echter een valstrik waar hij domweg inliep. Ze kreeg hem zover om nog eens seks met haar te hebben. Vervolgens krabde zij zichzelf, trok naar de toenmalige rijkswacht en zei dat ze verkracht was. Dezelfde dag nog kreeg de man  thuis bezoek van de rijkswacht. De vrouw had echter iets fundamenteels over het hoofd gezien. In die tijd beet de man voortdurend zijn nagels af, zodat hij haar onmogelijk kon gekrabd hebben. De rijkswacht stelde naderhand inderdaad vast dat haar eigen huid nog onder haar nagels zat. De vrouw werd veroordeeld voor laster en eerroof.

Dat vrouwen bijzonder agressief uit een mislukte vrijage kunnen komen, werd geïllustreerd in de bioscoopfilm Fatal Attraction uit 1987 met Glen Close als femme fatale in de hoofdrol. Maar dit was uiteraard maar fictie.

Bitches

Ze worden ook wel bitches genoemd. En bitches hebben tegenwoordig heel wat aanzien schrijft onder de initialen GD. Hoewel we vreemd genoeg de echte bron niet meer kunnen achterhalen

Photo by Gerard Gielen

(volgens de afdruk De Morgen 13/02/2010 maar de bron blijkt uit Mediargus verdwenen : Klik hier voor het volledige artikel) maakt de schrijver een vernietigende analyse van ‘valse vrouwen’. Om overeind te blijven in de gruwelijke wereld van vandaag moeten vrouwen hun slechte kanten wel etaleren als een kwaliteitslabel. Dit is een groot verschil met vroeger toen een vrouw vooral lief, mooi en devoot diende te zijn. De heilige Madonna, de kuise Helena of de zichzelf wegcijferende moeder was het patroon waarin menig jong meisje werd gegoten. Een heldhaftige rol was zelden voorbehouden, tenzij die van gif spuitend serpent, venijnige heks, egoïstische echtbreekster over verdorven kindermoordenares aldus de journalist. Nochtans is er een nieuwe generatie valse vrouwen opgestaan die misbruik maakt van het meest gemene wapen waarover ze beschikken : valse aangiften in zedenzaken. In het werkelijke leven kleuren ze onze roddels en avonden.

Ze glimlachten vriendelijk en uitdagend, terwijl ze met lippen als fileermessen genadeloos de zwakke plekken van hun tegenstrevers openrijten. Ze maken genadeloos misbruik van de achillespees van de man : zijn verschrikkelijke honger naar seks en het feit dat ze in dit soort opgewonden situaties hun verstand  en alle realiteitsbesef verliezen en  niet meer in staat zijn na te denken in wat voor soort gemene valstrikken, opgezet door seksueel uitdagende vrouwen,  ze trappen.   Emotionele chantage en seksuele verleiding is haar tactiek. Onder een sluiter van onschuld en nederigheid huisvest ze een groot strategisch vernuft, bijzonder nuttig bij het onderhandelen in een echtscheiding bijvoorbeeld of bij het verkrijgen van enorme sommen schadevergoeding bij een zogenaamde verkrachting. In het laatste geval brachten ze een man het hoofd op hol door een sensueel en seksueel uitdagend verleidingsspel, waarna ze instemde met seks, om vlak daarna doelbewust en genadeloos de man de betichten van verkrachting. 

Ze kiest daarbij doelbewust hoger geplaatste en financieel welstellende mannen in een machtige situatie, die ze daarna beschuldigen van seksueel normoverschrijdend gedrag.  Bewijzen zijn er meestal wel doordat er immers seks heeft plaatsgevonden en sommige vrouwen zijn zo gewiekst dat ze het spel genadeloos spelen door zich voor te wenden als een week slachtoffer dat brutaal verkracht werd.  Sommigen brengen zichzelf bewust nog wat lichamelijke schade toe om het verkrachtingsverhaal nog wat meer  in de verf zetten. Deze vrouwen weten dat in deze tijdsperiode ze voor volle 100% geloofd worden, wat de man ook beweert en ze weten ook dat ze gegarandeerd munt kunnen slaan uit hun gewetenloos spel, tenminste als ze een samenhangend verhaal kunnen neerzetten.

Zeer veel mannen laten zich desondanks meeslepen door  valse vrouwen. Ze zijn immers meesteressen in het opwekken van valse hoop. Veel mannen dromen jarenlang van die ene onbereikbare liefde, terwijl de vrouwen hen rond de vinger draaien en hun geld aftroggelen en als puntje bij paaltje komt ook nog vals beschuldigen, nadat ze de mannen erin geluisd hebben.  Ironisch genoeg geven veel vrouwen de indruk, tenminste als je ze hoort telefoneren met vriendinnen, dat zij de grootste slachtoffers van de liefde zijn.

Ze snikken en snotteren ongegeneerd en plengen als martelaressen van de liefde valse bittere tranen.  Volgens de journalist uit de Morgen verklaart dit wel waarom martelarij bijna een handelsmerk van vrouwen is geworden.  In tegenstelling tot de zwijgzame maar gefrustreerde man die in pure wanhoop alles kort en klein slaat en zodoende als agressieveling wordt afgeschilderd, bespelen de valse vrouwen de goegemeente met hun valse geheimzinnige verdriet en opgewekte tranen en wentelen zich professioneel en gewiekst in hun slachtofferrol. Want vele vrouwen kennen als geen ander de knepen van het spel, het vernuftige spel van de gemartelde madonna.

Valse zeden

Advocaat Chris Veraart, gespecialiseerd in zedenzaken gaat in zijn boek ‘Valse zeden’ (1997) op de materie van valse beschuldigingen in sekszaken  in. Zijn conclusies zijn heel duidelijk.  Een aantal  vrouwen die bij de politie aangifte doen van aanranding of verkrachting ‘hanteren seks als wapen om charmante verleiders en vrijlustige mannen gewetenloos te treffen.’  Veraart  begint zijn boek met het klassieke verhaal van Jozef en de vrouw van Potifar, beschreven in het Oude Testament in het boek Genesis (39:7-19).  Ook toen gebruikten vrouwen deze listige manier om voor zichzelf profijt te halen.   

Jozef, de lievelingszoon van vader Jacob, was door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht en in Egypte beland. Daar werd hij gekocht door Potifar, een zeer vooraanstaand man. Jozef was een ijverige jongeman die snel carrière maakte en werd door Potifar, die veel afwezig was, aangeduid als verantwoordelijke van diens omvangrijke huishouding. Potifar had een charmante doch misdadige jonge vrouw.  Zij vond het niet leuk dat haar man zo vaak weg was en geraakte in vuur en vlam door de aantrekkelijke Jozef.  Uiteindelijk werd het haar te machtig en vroeg zij Jozef om bij haar in bed te komen liggen. Jozef weigerde pertinent. Hij wilde niet in een loyaliteitsconflict komen met zijn baas, die hem zoveel vertrouwen geschonken heeft.  De vrouw van Potifar liet het niet bij de ene weigering en drong er dag na dag op aan dat Jozef bij haar kwam liggen. Jozef bleef echter uit loyaliteit naar zijn baas weigeren.  Dan werd de afgewezen en gekrenkte vrouw boos en nam wraak.  Als Jozef op een dag thuis kwam, gristte ze zijn kleed van zijn lijf. De totaal overrompelde Jozef vluchtte naar buiten.

De vrouw van Potifar sprong weer in bed en riep luidkeels dat Jozef geprobeerd had haar te verkrachten. Als bewijs presenteerde ze het door Jozef inderhaast achtergelaten kleed. Zij werd onmiddellijk door iedereen geloofd, niet in het minst door Potifar, die Jozef in de gevangenis liet gooien.  Deze historie is één van de oudste verhalen, waarin seks als wapen wordt gehanteerd om een man te treffen.  Het verhaal toont aan hoe machteloos iemand is die ten onrechte wordt beschuldigd van verkrachting. Jozef zal zich wellicht hebben verdedigd maar hij was bij voorbaat kansloos. Niemand nam het op voor Jozef. Vooringenomenheid was zijn deel. Jozef werd onschuldig veroordeeld en gestraft.

Dubbele bodem van vrije moraal

Tijdens het verdedigen van verschillende door een zedenmisdrijf beschuldigde cliënten, drong het tot Veraart door, dat er bij de behandeling van veel van hun zaken structureel iets ernstig mis was. Het bleek voor vrouwen lonend te zijn geworden om schandelijk misbruik te maken van de seksuele hype.  Net zoals bij de vrouw van Potifar wordt aan bijna iedere aangeefster al op voorhand onvoorwaardelijk geloof gehecht.  Hun ontkenning wordt bij voorbaat als een laffe uitvlucht beschouwd.  Veraart beschrijft in zijn boek talrijke reële verhalen hoe vrouwen op een listige en misdadige manier misbruik maken van hun macht en positie om mannen valselijk te beschuldigen en daar voor zichzelf voordeel uit te halen. Veraart spreekt van de vrije moraal van de laatste jaren, die leert dat op seksueel gebied ‘alles moet kunnen’ en je experimenten niet moet schuwen. Maar de vrije seksuele moraal heeft een dubbele bodem die een valkuil is voor mannen. Mannen trappen argeloos in de valstrikken die vrouwen opzetten. Eerst verleiden ze mannen door met hen naar bed te gaan en als ze daar om wat voor reden ook spijt van krijgen, bijvoorbeeld omdat het vrijen tegen viel of omdat de man geen relatie wil, nemen ze hun toevlucht tot de slachtoffermoraal en maken van de vrijwillige vrijage achteraf een verkrachting. Op die manier hoeven ze zichzelf niets kwalijk te nemen. Sterker nog : als ze even de kans krijgen, zullen ze uit de vrijagepartij een slaatje slaan en voor de rechtbank een hoge schadevergoeding eisen. Velen besparen zich zelfs die moeite en stellen de man simpelweg voor de keuze : ofwel begint zij een strafrechtelijke of civiele procedure of hij stemt in met een regeling waarbij het om schandalig hoge bedragen gaat;  Dat soort chantage is aan de orde van de dag, stelt Veraart

Geen relaties zonder sekscontract in V.S.

Humo (17/08/2004) schrijft dat in de Verenigde Staten  niemand nog een langdurige relatie aangaat zonder een voorhuwelijkse overeenkomst of andere vorm van samenlevingscontract af te sluiten. De al langer bestaande website http://www.sex-contract.com speelt handig in op die trend, want wie zegt dat er in de slaapkamer ook geen addertjes onder het gras kunnen schuilen? Als u en uw partner op voorhand, én schriftelijk vastleggen of slikken, anaal en seksattributen al dan niet tot het repertoire behoren, kunnen beide partijen later niet voor verrassingen en/of teleurstellingen komen te staan.

person with red scarf on her leg

Photo by Dainis Graveris

Wat een sekscontract voor u kan doen

De wettigheid van een presekscontract is discutabel.  Maar toch, kan het een doel dienen bij het daten. Het beschermt vrouwen (én mannen) die wel willen firlten en ingaan op avances maar hun eigen seksuele grenzen niet willen laten overschrijden.  Het beschermt mannen (én vrouwen) die onbezonnen een seksueel engagement aangaan en niet achteraf geconfronteerd willen worden met (valse) aanklachten van seksueel misbruik, verkrachting, enz.   Ook in een vaste relatie kan een sekscontract een hulpmiddel zijn; Een doordacht contract zorgt ervoor dat beide partners een wederzijds begrip hebben van wat er op seksueel vlak staat te gebeuren, welke fantasieën ze beide hebben en hoever ze beide daarin willen meegaan zonder de eigen seksuele grenzen te willen laten overschrijden.

Een sekscontract kan ook bepalen welke afspraken (vb alarmfase- en stopwoorden) gebruikt worden tijdens het verrichten van de sekshandelingen om voor beide partners aan te geven dat gemaakte grenzen overschreden worden.  Een sekscontract kan ook wijzen op eventuele seksuele gezondheidsproblemen, zoals seksueel overdraagbare aandoeningen die men kan hebben, welke risico’s seksuele handelingen daarbij kunnen opleveren en wie welke verantwoordelijkheid neemt als er iets fout gaat.  Ook wie welke verantwoordelijkheid neemt inzake anticonceptie is op zijn plaats.  Het maken van een sekscontract kan er toe leiden dat er helemaal geen seks plaatsvindt en dan kan dat ook preventief werken.

 

Een aantal veel voorkomende kwesties in seks contracten omvatten:

Huwelijksstatus
• Hebben beide partijen de wettelijke meerderjarigheid om seks te hebben met elkaar en ook daarvoor uit vrije wil toestemming te geven (dit is afhankelijk van land tot land)
Anticonceptie en gevolgen bij ongewenste zwangerschap
Openbaarmaking van seksueel overdraagbare aandoeningen
Acties toegestaan ​​tijdens het vrijen
Erkenning dat het oordeel en de vrije wilsuiting van de partner niet wordt aangetast door alcohol of drugs

Voorwaarden inzake het aangaan van een langer durende relatie of one-night-stand seks
• Betalingsvoorwaarden (geld, natura,…) voor het aangaan van de seksuele relatie
• Geheimhouding van de seksuele relatie en financiële schadeloosstelling indien één van beide partijen zich niet aan de afspraken houdt.

Sekscontracten voor degenen die genieten van fetisjen, extreme levensstijlen, SM-praktijken enrole-playing’ kunnen meer expliciet en omvatten zaken als expliciet en veilige woorden, wie wel of niet mag deelnemen, grenzen, kostuumeisen, enz.

 

Boost voor seksleven

nude woman sitting on bed

Photo by Dainis Graveris

Wat kan een sekscontract doen voor ons seksleven

1. Het kan ons bewust maken en prikkelen.
Het doorlopen van het proces van seksuele onderhandelingen moedigt ons aan om na te denken over wat we allemaal zouden kunnen overwegen op seksvlak, het opent mogelijkheden voor seksuele exploratie. Het laat ons nieuwe gebieden ontdekken en maakt ons bewust van onze seksuele triggers.

2. Het opent seksuele communicatie.
Seks kan een  vrij moeilijk ding zijn om over te praten, vaak gecompliceerd met gevoelens van schaamte of schuld. Het contract kan het paar een aanzet geven om op een veilige en gestructureerde manier met elkaar te praten over wat ze leuk en niet leuk vinden. Paren die het gedaan hebben zeggen dat het spannender is dan angstwekkend, omdat ze het gevoel hebben dat ze het samen verkennen.

3. Het maakt ons bewust van onze grenzen wat we absoluut niet willen en zullen doen.
Als we weten dat onze partner onze wensen en grenzen kent en respecteert, voelen we ons veiliger en meer ontspannen om aan meer onbekende uitdagende seksactiviteiten te beginnen.

4. Het maakt ons nieuwsgierig om te ontdekken wat we zouden kunnen doen.
Als we in staat zijn om te zeggen dat soort interesseert me, maar ik maak me zorgen over dit aspect “, introduceert het een veilige manier om deel te nemen aan activiteiten waaraan we anders nooit zouden gedacht hebben.

5. Het stelt manieren voor om om te gaan met lastige seksuele situaties.
Als een koppel familiair wordt met een seksueel onderhandelingsproces, wordt het steeds gemakkelijker om alle seksuele onderwerpen, met inbegrip van seksueel moeilijk bespreekbare thema’s, ter discussie te brengen en leert men elkaar en elkaars seksuele wensen beter kennen.

6. Het creëert een grotere intimiteit met de partner.
Als we weten wat onze partner opwindt of waarover die seksueel aarzelt, kan ‘een sekscontract onderhandelen’ helpen om die verlangens uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email