Waarom een sekscontract?

  • Praat over seks! Geen seks zonder wederzijdse toestemming bij volle bewustzijn! Geniet ten volle van seks maar geef tijdig je grenzen aan! Praat met elkaar over wat je wil en niet wil!

Geen seks zonder toestemming/consent/afstemming!


Verdedigt een slachtoffer zich niet uitdrukkelijk tegen seks of zegt het niet duidelijk nee, dan kan dat een verzachtende omstandigheid zijn voor een verkrachting. Zo denkt één op vijf jonge mannen tussen 16 en 35 jaar erover, blijkt uit een bevraging van Amnesty International Nederland. Ja, soms is er een grijze zone, geven Vlaamse experts toe. Maar net daarom is het belangrijk te checken of iemand wel zin heeft. “Zelfs tijdens de seks kan je dat vragen zonder sfeer te breken.” 

Volgende cijfers komen uit representatief onderzoek in opdracht van Amnesty International Nederland, bij 2.127 deelnemers: als een slachtoffer zich niet uitdrukkelijk verdedigt of nee zegt, vindt 19 procent van de 16- en 17-jarige jongens dat het in een verkrachtingszaak kan meespelen als verzachtende omstandigheid. Bij mannen van 18 tot 35 jaar is dat 22 procent (tegenover 6 tot 8 procent bij vrouwen). Is het slachtoffer dronken of onder invloed van drugs, dan vindt 9 procent van die jonge mannen dat een verzachtende reden.

Zeker dat laatste vindt Liesbeth Kennes, expert seksueel misbruik en auteur van Alleen ja telt, frappant. “Voor mij geldt net het omgekeerde: het feit dat iemand dronken is, vind ik een verzwarende omstandigheid, want het maakt iemand kwetsbaar. Net dan moet je meer oppassen, want je weet niet wat die persoon zou doen als hij of zij nuchter is.” Het Nieuwsblad 29/06/2020


Dimitri Verhulst werd valselijk beschuldigd van verkrachting: ‘Dit was een doodvonnis op zich’ In Humo vertelt schrijver Dimitri Verhulst (47) vandaag over de valse beschuldiging van verkrachting door zijn ex-geliefde. ‘Ik geloof oprecht dat dat het einde van mijn carrière had kunnen betekenen’, klinkt het. De zaak is volgens de man geseponeerd. De Morgen 25/02/2020


In het debat rond #MeToo wordt vaak benadrukt hoe vreselijk het is om onterecht beschuldigd te worden. Zo schoof bij RTL Late Night onlangs rechtspsycholoog Andre de Zutter aan, die onderzoek deed naar valse aangiftes, naast een onterecht van seksueel misbruik beschuldigde man. Die redactionele keuze, om een onterecht beschuldigd persoon uit te nodigen in plaats van bijvoorbeeld een slachtoffer dat niet geloofd werd, heeft belangrijke gevolgen voor de beeldvorming. De onschuldpresumptie is een grondbeginsel van het strafrecht, dat bepaalt dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. We staan  in onze persoonlijke levens vaak voor de morele keuze: geloven of niet geloven…Volgens De Zutter is het probleem in omvang van niet geloofde, werkelijke slachtoffers groter dan het probleem van valse aangiften. “Maar ook voor de vals beschuldigden is het waardevol als er meer onderzoek komt naar het onderscheid tussen valse aangiftes en echte aangiften. Het mes snijdt aan twee kanten: het voorkomt valse beschuldigingen, maar ook dat slachtoffers onterecht niet worden geloofd.”  https://www.oneworld.nl/lezen/seks-gender/de-mythe-van-de-valse-aangifte/


Misverstanden

Zou u zonder een parachute uit een vliegtuig springen? Nochtans zijn er heel wat mannen en vrouwen die zich engageren tot verregaande seksuele contacten, zonder dat daar duidelijke afspraken

Verliefd koppel Photo by Microsoft Office

over gemaakt werden. We stellen ook vast dat er in onze samenleving, ver weg maar ook dicht bij nog heel veel sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, gaande van seksuele intimidatie tot seksueel geweld, verkrachting en seksueel misbruik. Het gaat meestal om gewetenloze, brutale verkrachtende mannen voor wie alleen de ergste straffen geschikt zijn, maar het kan ook gaan om misverstanden binnen koppels waar geen duidelijkheid bestond omtrent het al dan niet toestemming gegeven hebben tot verrichten van seksuele handelingen in het algemeen of het willen ondergaan van bepaalde seksuele handelingen in het bijzonder.

Misschien dat de ene persoon een bepaald gebaar, woord of blik interpreteerde als een toestemming tot seks, terwijl de ander dit zo helemaal niet bedoeld had. Dit kan leiden tot vervelende situaties waarbij de ene persoon zich misbruikt en de ander zich misbegrepen voelde.  Toestemming kan alleen maar als beide partijen welwillend instemmen met de aard van de gestelde seksuele activiteiten en er ook overeenstemming is van de voorwaarden waaronder deze handelingen kunnen plaatsvinden.

Valse beschuldigingen

Naast verschrikkelijke en brutale verkrachtingen treffen we helaas ook situaties aan waarbij zowel mannen als vrouwen, maar hoofdzakelijk vrouwen, seks schaamteloos misbruiken door verzonnen misbruiksituaties. Deze gelukkig zeldzame vrouwen gebruiken handig de honger naar seks van mannen om daar hun eigen meestal behoorlijk financieel voordeel uit te halen. Daarmee beschikken deze vrouwen over een even krachtig wapen als de man : de man heeft zijn kracht en lichamelijke overmacht, de vrouw haar weekheid en kwetsbaarheid die als ze het handig uitspeelt haar soms nog meer voordelen oplevert dan de brute kracht waarover mannen beschikken. Er is een generatie valse vrouwen opgestaan die misbruik maakt van het meest gemene wapen waarover ze beschikken : valse aangiften in zedenzaken.

Takmeomeo (CC0), Pixabay

Vaak gaat het dan om valse beschuldigingen van incest in echtscheidingssituaties (Moeders liegen ex-en de cel in, lees hier verder).   Tussen de 30% en 50% van die meldingen van wraakzuchtige moeders is vals, constateerde de Landelijke Expertgroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), de Nederlandse autoriteit op het gebied van politieverhoormethoden. Bij die klachten van incest gaat het om het verkrijgen van hoederecht of financiële vergoedingen bij echtscheidingen, maar bij valse aangiften van verkrachtingen spelen gemakkelijk geldgewin, wraakneming, aandacht zoeken of zeker bij bekende mensen het op die manier in de media komen een grote rol. Gehaaide advocaten hebben daar ook niet altijd een eerlijke positie in en feministen grijpen bij elke verkrachting die in de media komt, meteen dit soort situaties aan om het ‘onmenselijke’ ras van mannen op hun plaats te zetten.

In het werkelijke leven kleuren ze onze roddels en verstrooien ze onze avonden. We lezen met veel nieuwsgierigheid en soms ook wel leedvermaak de smakelijke verhalen in de media van begoede of mediabekende slachtoffers die wegens een niet te stillen goesting naar seks onbezonnen gedrag stelden en genadeloos en roemloos van de troon vielen door een beschuldiging van verkrachting of andere ongewenste seksuele intimiteiten terwijl de mannen in de overtuiging waren dat de vrouwen instemden met de seks en er zelfs mogelijk nog voor betaald kregen.

Smaad, publieke schande en torenhoge schadeclaims waren hun trieste lot, terwijl de dames er steevast een flinke duit aan over hielden. Natuurlijk mogen we niet ontkennen dat er ook terechte situaties waren waar de mannen misbruik maakten en helaas nog maken van hun positie en dachten alles met vrouwen te kunnen doen en waarbij de schadevergoeding en publieke vernedering terecht was. Maar helaas weten we dat niet altijd.  In december 2012 stond de hele wereld in rep en roer omdat in India op een gruwelijke manier meisjes door meerdere mannen werden verkracht en daarna vermoord. Terecht toonde de hele wereld haar verontwaardiging omwille van deze verschrikkelijke vernederingen en mishandelingen van vrouwen. Maar waarom reageerde de hele wereld niet even heftig toen bleek dat de 18 jarige en tengere Luke Harwoord in mei 2012  in Romford, Essex Groot-Brittannië door een bende, overigens aangevoerd door een 21-jarig meisje, Emma Hall,  dood werd geschopt en geslagen. Luke Harwood, werd beticht van verkrachting van een toen 16-jarig meisje twee jaar daarvoor, een aangifte die achteraf helemaal vals bleek te zijn. (Bronnen 1 en 2) Buiten de Engelstalige pers werd er nergens melding van gemaakt.  In januari 2013 liep het proces, gelijktijdig met de processen van de verkrachtingen in India…

Sloeries, bitchen, achterbakse seuten, dominante teven….?

Naast de gruwelijke verkrachtingen, duiken helaas in de media nog steeds situaties op waar je je ernstige vragen kunt stellen bij de intenties van de dames om klacht in te dienen en meer dan eens werden de valse vrouwen ook ontmaskerd nadat het onheil voor de slachtoffers, namelijk publieke vernedering, reeds geschied was.   “Deze valse vrouwen glimlachen vriendelijk en uitdagend, terwijl ze met lippen als fileermessen genadeloos de zwakke plekken van hun tegenstrevers openrijten” schrijft ene G.D. in een helaas momenteel niet meer te checken bron. Lees hier tekst Valse vrouwen  “Ze maken genadeloos misbruik van de achillespees van de man : zijn verschrikkelijke honger naar seks. Ze profiteren van het feit dat mannen in dit soort opgewonden situaties hun verstand  en alle realiteitsbesef verliezen en  niet meer in staat zijn na te denken in wat voor soort gemene valstrikken, opgezet door venijnige vrouwen,  ze wel kunnen trappen. “

Valse vrouwen zijn er volgens G.D. in alle gedaanten : de sloerie, de bitch, de achterbakse seut, de dominante teef, maar de gevaarlijkste onder hen is beslist de schijnheilige madonna. Emotionele chantage en seksuele verleiding is haar tactiek. Onder een sluiter van onschuld en nederigheid huisvest ze een groot strategisch vernuft, bijzonder nuttig bij het onderhandelen in een echtscheiding, bij de wraakneming na het afblazen van een al dan niet geheime relatie, of het verkrijgen van enorme sommen schadevergoeding bij een zogenaamde verkrachting.

En er zijn niet alleen valse vrouwen, evenzo kunnen er mannen zijn die gewetenloos het hoofd van vertwijfelde eenzame dames op hol brengen, hen verleiden tot seks en een huwelijk om hen daarna financieel te pluimen.  Het is bekend dat Cubaanse mannen én vrouwen op de talrijke seksstranden daar hun levensdoel van gemaakt hebben : vertwijfelde Europese mannen en vrouwen verleiden tot seks en daarna via een huwelijk een ’ticket to paradise’ bekomen. Je kan uiteraard deze mannen en vrouwen niets verwijten. Het is de armoede die hen hiertoe drijft, maar anderzijds kom je wel bedrogen uit als man of vrouw als je in de val trapt.

Oplossing : het sekscontract?

In al deze situaties is het vooraf afsluiten van een sekscontract een mogelijke oplossing om tot duidelijkheid te komen omtrent wat het koppel wel of niet wenst inzake seksuele handelingen. Enerzijds biedt het een bescherming voor de ene partner dat die niet gedwongen wordt tot seksuele handelingen waar hij/zij niet mee kan instemmen. Anderzijds is het een beveiliging voor de andere partner dat hij/zij niet voor voldongen feiten wordt gezet na een al dan niet onbezonnen seksueel avontuur waarbij een slechtmenend persoon hem/haar achteraf beticht van ongewenste seksuele intimiteiten. We denken  hier over een man/vrouw relatie, maar uiteraard zijn sekscontracten evenzo van toepassing op man/man en vrouw/vrouw relaties, trio’s, groepsseks, enz.

Het was de Amerikaanse psychologe/seksuologe Ava Cadell die samen met haar echtgenoot, die advocaat is, op het idee kwam om in de V.S. te beginnen werken met sekscontracten. (www.abcnews.com)  De aanleiding was een zaak in sportmiddens die in de V.S. behoorlijk wat ruchtbaarheid kreeg.  Een op dat ogenblik in de V.S. zeer populaire  atleet Kobe Bryant werd in 2003 beschuldigd van verkrachting van een 19-jarige receptioniste in Colorado.  Bryant, 24 jaar, getrouwd, vader, welopgevoed in Italië en niet één keer in aanraking gekomen met het gerecht was sterspeler bij de Los Angeles Lakers en werd toen beschouwd als troonopvolger van Michaël Jordan. Hij gold als een rolmodel voor de jeugd.   De 19-jarige jongedame, die hem een uur tevoren zijn sleutel overhandigd had, ging zelf in op zijn telefonische vraag naar een seksdate en wandelde naar zijn kamer. Een goed uur later reed ze naar het huis van haar ouders. Anderendaags diende ze klacht in bij de politie en beweerde ze dat ze door Bryant was verkracht.  De superster schreeuwde zijn onschuld uit.   Op een persconferentie gaf hij geflankeerd door zijn echtgenote in tranen toe dat er  wel effectief seks was geweest maar dat alles gebeurde in onderling overleg en dat er absoluut geen geweld was gebruikt.

Dader of slachtoffer

Pexels Free image

Bryant beweerde dat de dame zelf had aangestuurd op seks en dat er geen enkele vorm van dwang was uitgevoerd. Desalniettemin werd de man opgesloten en slechts onder zeer hoge borgtocht vrijgelaten.  De maanden daarop was het zijn woord tegen dat van de receptioniste.  Byrant onderging diverse V.S. testen inzake verkrachting en een leugendetectortest. Uit alles bleek dat hij alvast de waarheid sprak maar de aanklagers waren zeer hard en de beschuldigingen van verkrachting werden onomstandig volgehouden. In de publieke opinie werd de man aan het kruis genageld en publiekelijk veroordeeld. Vooral een groep actieve feministen verklaarde openlijk dat het maar eens gedaan moest zijn met al die verkrachtende beroemdheden en dat er onnoemlijk hard moest worden opgetreden tegen die schandelijke en ziekelijke verkrachtende mannelijke geesten. (Wikipedia)

Nadat de politie uiteindelijk onder dwang van zijn advocaten verdere onderzoeksopdrachten moest uitvoeren naar aanleiding van het proces dat volgde, bleek dat het gele ondergoed dat de vrouw droeg vlak na de zogenaamde verkrachting ook sperma en schaamharen bevatte van een andere man.  Ze vertelde de onderzoekers dat ze per ongeluk vuil ondergoed had aangetrokken toen ze naar het geneeskundig onderzoek stapte voor het verkrachtingsonderzoek. Op de dag dat ze werd onderzocht had ze naar eigen zeggen ook sinds enige tijd niet meer gedoucht.  Het onderzoek toonde aan dat ten tijde van de zogenaamde verkrachting ze seks moest gehad hebben met meerdere mannen.

Bij verdere ondervragingen werd de dame op meerdere leugens betrapt o.a. het voorwenden van autopech omwille van haar te laat komen op het werk, terwijl ze zich gewoon verslapen had.  Later bleek ook dat ze anti-psychotische drugs gebruikte voor schizofrenie en dat ze vier maanden voor de beschuldiging van verkrachting was opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek als een ‘gevaar voor zichzelf’.  De dame bleek ook succesloos tevoren aan alle mogelijke televisie-shows en zangwedstrijden deelgenomen te hebben om in de aandacht te komen.  Eén dag voor de rechtszaak in september 2004,trok de aanklaagster haar beschuldigingen terug in. Ze weigerde om te getuigen en het proces werd afgeblazen. De NBA-ster verontschuldigde zich tegenover het meisje voor wat die nacht was gebeurd, maar ontkende in alle toonaarden dat hij haar zwijggeld had toegestopt. Na een publieke lijdensweg werd Bryant volledig vrijgesproken. Later boekte hij nog diverse sportsuccessen.

Op 24 augustus 2005 publiceerde Het Nieuwsblad een paginagroot artikel met als titel ‘Groupie love: verzinnen vrouwen seksschandaal met topsporters? Seks, leugens en voetbal’. De krant verwees naar Patrick Kluivert, Kobe Bryant en Robin Van Persie. Ook deze laatste keek tegen een gigantische verkrachtingszaak aan.  ‘Weten topsporters geen blijf met hun hormonen of proberen steeds meer vrouwen geld te slaan uit een nachtje seks met een wereldster’, vraagt journalist Brecht Decaestecker zich af.  Op 13 juni 2005 werd de 21 jarige spits van de Engelse vedettenploeg Arsenal en het Nederlandse nationale elftal, Robin Van Persie, aangehouden in een gelijksoortig verhaal van verkrachting als Bryant.  De man verbleef een tweetal weken in de cel op verdenking van verkrachting van Sandra Krijgsma, een 21-jarig model uit Rotterdam, die in 2002 de Nederlandse Miss Nigeria verkiezing had gewonnen.

Na een nachtje uit, belandde hij met twee vrienden en het meisje in het Tulip Inn Hotel in Rotterdam. Krijgsma beschuldigde hem van verkrachting en dna-onderzoek bewees dat ze wel degelijk seks hadden gehad. Maar later geraakten getuigenissen van het hotelpersoneel bekend. Krijgsma zou niet om hulp hebben geschreeuwd en niet halfnaakt door de gang habben gerend, zoals ze beweerde. Een receptionist zag haar ’s anderendaags ‘heel relaxed’ in de hotellobby telefoneren.  De Nederlandse spits Patrick Kluivert raakte in 1997 verwikkeld in een zo goed als identiek schandaal. De rechtszaak werd afgeblazen toen er sterke aanwijzingen waren dat slachtoffer Marijke Boon haar verhaal verzonnen had.

Byrant, Persie en Kluivert waren overigens niet de enigen. De recentere affaire met het kamermeisje van IMF topman Dominique Strauss Kahn gelijkt heel erg op deze processen.  Ook deze vrouw werd betrapt op diverse leugens.   Alleen heeft dit al dan niet eerlijke slachtoffer-kamermeisje blijkbaar volgens de pers wel een behoorlijke duit aan haar beschuldiging over gehouden. Hopelijk inspireert het niet andere vrouwen om hun kans te wagen zo makkelijk veel geld te verdienen.  Het kostte DSK niet alleen zijn job maar zijn hele verdere carrière.   Helaas heeft niet iedere man die van verkrachting beschuldigd wordt een leger dure advocaten ter beschikking.

Eveneens jammer dat er ook echte verkrachtingssituaties voorkomen waar een duur leger advocaten de rijke beschuldigde vrijgesproken krijgt, hoewel er echt een verkrachting plaatsvond. Een jammerlijk gevolg van valse beschuldigingen door sommige vrouwen is immers dat in situaties waarin het wel degelijk gaat om brutale verkrachting, het slachtoffer minder snel wordt geloofd en eerder als aanstelster of zelfs uitlokster gezien wordt, zeker als de vrouw ten onrechte werd aanzien als iemand die door kleding, gedrag of houding signalen van toestemming gaf.

Het was naar aanleiding van de Bryant zaak dat Ava Cadell samen met haar man aan al haar cliënten, rijk en arm, de uitdrukkelijke raad gaf voortaan te werken met schriftelijke sekscontracten. Haar contracten waren niet alleen bedoeld voor beroemdheden of atleten maar voor iedere man in de straat.  Haar punt was dat iedereen vroeg of laat beschuldigd kon worden van seksueel wangedrag. In de V.S. gaat het momenteel zover dat er zelfs advocatenkantoren opgericht die zich gespecialiseerd hebben in de verdediging van slachtoffers van valse aangiften van verkrachting en/of seksueel misbruik. (zie hier)

Wat is het?

Een sekscontract is een vorm van overeenkomst op papier tussen een koppel waar beide partijen instemmen met seks en een overzicht geven van hun seksuele verlangens. Dit kan gaan van de aard

woman in white knit sweater using Microsoft Surface Laptop

Photo by Surface

en voorwaarden waarin de seksuele handelingen plaatsvinden (betaald/niet betaald, geheimhouding, al dan niet voorwaarde van een (liefdes)relatie), de wijze waarop (met of zonder condoom, pilgebruik, glijmiddel, voorzichtigheid inzake risico’s op SOA), afspraken omtrent de gevolgen die het kan hebben (wat bij zwangerschap, wat na de SOA-besmetting, wat inzake de relatie achteraf, …) , de aard van de relatie (louter seks zonder meer of seks binnen een intieme relatie) tot de frequentie van seks en  de aard van de seksuele activiteiten die ze willen uitvoeren (SM, anaal, oraal, …).

Een sekscontract moet uiteraard niet alle elementen bevatten en zeker moeten er niet absoluut afspraken omtrent alles inzake seks in voorkomen. Wie alleen al bij het woord SM gruwelt, hoeft gewoon aan te te duiden dat men het niet wenst en daarmee is de kous af.  Als men echter zinnens is om SM activiteiten te verrichten is het absoluut aan te bevelen om hier heel duidelijke afspraken over te maken zodat beide partners bewust zijn van de handelingen die ze willen verrichten, enerzijds om met elkaar tot een akkoord te komen welke grenzen er getrokken worden en welke signalen gegeven worden om te stoppen, anderzijds ook om zware juridische en strafrechterlijke gevolgen uit te sluiten, hoewel dat laatste bij SM nooit sluitend zal zijn als men elkaar fysiek pijn doet.

Sekscontracten openen seksuele communicatie binnen het koppel

Een sekscontract met duidelijke afspraken over wat kan en niet kan biedt niet alleen bescherming voor beide partners in een (seks)relatie om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en onterechte aantijgingen te voorkomen. Het kan ook goed zijn voor het  seksleven op zich zowel binnen een liefdesrelatie dan wel binnen een loutere seksrelatie. Een sekscontract kan een interessante manier zijn om een ​​gesprek over seksuele interesses en fantasieën op te starten binnen een koppel, terwijl men zich in andere omstandigheden ongemakkelijk zou voelen om er over te praten. Het vermijdt ook dat men bij het niet maken van afspraken vooraf tijdens het seksspel tot vreselijke misverstanden zou kunnen komen met ruzies en conflicten over wat men wenst en niet wenst, leuk en niet leuk vindt.

Het opent de seksuele communicatie binnen een relatie en geeft de betrokkenen een leuk en veilig platform om te onthullen welke seksuele activiteiten ze heerlijk vinden en wat ze verafschuwen, hoe vaak ze dit willen doen en hoe de ander in de relatie over seks en de gewenste handelingen denkt. Daardoor kunnen ze aftasten hoe ver de ander wil gaan, de aard van de seks, de hoeveelheid seks, de voorwaarden die er bij horen en de seksuele fantasieën die er leven.  Mannen en vrouwen verschillen vaak in de wijze waarop ze seks zien en hoe ze dit willen beleven. Mannen zijn in het algemeen meer gefocust op seks en genot op zich, terwijl vrouwen seks eerder zien als een belangrijk element en uiting van liefde en romantiek.

Uitdrukkelijke wederzijdse toestemming

Als men niet voldoende met elkaar spreekt over de betekenis die men aan seks wil hechten en hoe men seks ziet binnen de relatie, kunnen er misverstanden ontstaan.  Door dit naar elkaar uit te spreken in een ongedwongen sfeer en door dit samen op papier te zetten waarbij iedere partij zijn of haar eigen wensen en grenzen kan aangeven, kan dit een gezonde en ethische aanvulling zijn op elke seksuele relatie. Zo blijft seks een leuke en spannende activiteit en wordt het ook niet gezien als een seksuele verplichting. Het is niet de eerste keer dat de ene partner denkt iets te moeten doen om de ander te plezieren terwijl de ander juist dacht dat de ene partner dit graag had.

Sekscontracten mogen wel nooit gezien worden als een verplichting om de afgesproken seksuele handelingen te moeten stellen of gelezen worden als verwachting om er aan te moeten voldoen.  Het doel is om te komen tot wederzijdse toestemming tot het hebben van seks en tot welbepaalde specifieke sekshandelingen, maar ook tot het aangeven van duidelijke seksgrenzen en tot afspraken om onmiddellijk te stoppen wanneer die grenzen overschreven worden. Alles wat geschreven en afgesproken wordt op papier geeft daarenboven nooit de automatisch instemming met de afgesproken seksuele handelingen op elk moment en in elke situatie. Als een sekscontract er toe zou leiden dat een of beide partners zich nu opeens moreel of juridisch verplicht voelen om te voldoen aan de wensen van de ander omdat dit nu zo eenmaal op papier staat, moet men er niet mee beginnen. Misschien is het dan zelfs beter om helemaal geen seks met elkaar te hebben.

50 tinten grijs

man and woman holding hands in silhouette photography

Photo by Caleb Ekeroth

Sekscontracten kwamen erg in de aandacht n.a.v. de overeenkomsten die de protagonisten sloten in de bestseller 50 Tinten Grijs (50 Shades of Grey). In het boek biedt de rijke en mooie miljonair, Christian Grey financiële steun, een onbeperkt kleding budget en ultiem seksueel genot aan Anastasia, die journalistiek studeert en zichzelf een kluns en seksueel naïeve vrouw noemt.

In ruil daarvoor  vraagt Christian aan Anastasia  hem onderdanig te zijn voor twee dagen van elke week. Onderdanigheid betekent in deze context dat Anastasia tegemoet komt aan alle grillen van Christian zonder enige discussie. Als ze niet gehoorzaamt heeft hij het  ​​recht om haar te  ‘straffen’ met elke methode die hij wenst. Dit klinkt totaal verwerpelijk voor Anastasia totdat ze erachter komt dat de straf nooit emotionele, lichamelijke of geestelijke schade” mag teweegbrengen en dat zij onderling overeenkomen ‘veilige stopwoorden te gebruiken’ waarbij de handeling kan vertraagd worden of meteen stopgezet. Zij mag ook onderhandelen over een hele lijst van seksuele activiteiten of straffen, waarbij ze vooraf mag aangeven wat ze zou overwegen te proberen of wat ze nooit zou willen doen. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, het boek, ook wel mamaporno genoemd, is namelijk erg anti-feministisch, is het boek en de opvolgers een onvoorstelbare bestseller en enorm populair bij alle leeftijden van vrouwen.

Los van het feit of deze meester-slaaf verhouding echt wel gezond is en in dit geval eerder vrouw-onvriendelijk, willen we er vooral  op wijzen dat de partners duidelijk aangeven dat een “bestraffing bij niet naleven van het contract” niet kan. Ze bedoelen hier mee dat overeengekomen seksuele handelingen niet verplicht uitgevoerd moeten worden maar dat de partners wel toestemming geven om ze te verrichten als de sfeer en de omstandigheden er zijn.   Het gaat eerder om symbolische straffen in een seksuele sfeer.

Een sekscontract mag nooit zo ver gaan dat er echt dwang uitgeoefend kan worden. Zo kan een sekscontract er niet toe leiden dat de ene partner tweemaal seks per week eist van de andere partner als dat zo op papier staat, maar omgekeerd is er wel een beveiliging dat de tegenpartij instemt om vrijwillig seks te hebben als de omstandigheden er zijn.

Zo zijn er ook afspraken omtrent wat tijdens die seks gebeurt om er achteraf geen misbruik van te maken met valse beschuldigingen. Een sekscontract mag een seksuele relatie niet dicteren zeker niet als het gaat om een sekscontract tussen partners in een liefdesrelatie. Als het gaat om een zakelijke overeenkomst met een financiële vergoeding is dit een andere situatie maar ook hier mag de menselijke waardigheid en integriteit nooit op het spel staan.

Veilige woorden

Als iemand echt geen zin heeft tot seks of zich niet goed voelt, vb ziek is of wat dan ook aan zijn/haar hoofd heeft, mag een contract niet misbruikt worden om de ander te dwingen tot seks. In dat geval kan de andere partij de eerste partij niet beschuldigen van het niet naleven van het contract. Als dit toch het geval is, dan is er meer aan de hand in de relatie, moet die zeker herbekeken worden en is een sekscontract absoluut niet de oplossing.

In het boek ’50 tinten grijs’ zijn er duidelijk overeengekomen ‘veilige woorden’ die gebruikt kunnen worden wanneer de “emotionele, lichamelijke of geestelijke grenzen’ overschreden worden. Dit kan gaan van oranje, een alarmfase waarin men vraagt om op te letten en voorzichtig te zijn tot een stopfase, ‘code rood’ waarbij elke verdere seksuele handeling, ook al was ze afgesproken onmiddellijk wordt stopgezet.

Wat deze “grondregels” zijn moet elke koppel in onderling overleg zelf afspreken maar het moet duidelijk zijn dat beide partners beide achter de seksuele grenzen moeten kunnen staan, zoniet hebben ze geen enkele waarde. Het kan zoals boven gemeld een verrijking zijn voor de relatie om via een seksueel contract te exploreren hoever men in de seksuele relatie wil gaan en onder welke voorwaarden dit dan dient te gebeuren en de veiligheid in te bouwen dat men elkaar kan vertrouwen dat de seksuele grenzen niet overschreden worden en dat er geen misbruik van gemaakt wordt van beide kanten.  In de voorgestelde contracten in bijlage worden enkele voorstellen gedaan van stopwoorden, maar die kunnen uiteraard ook anders zijn.

Fantasieën delen

Het ontdekken dat je partner dezelfde fantasieën deelt als jij, of er voor open staat zorgt voor een exrra sexy dimensie! Aan de andere kant heb je de mogelijkheid om zelf je eigen grenzen aan te

Consent is sexy Videoclip

geven als jij  bepaalde aspecten van je partners seks’verlanglijstje’  niet goed ziet zitten  Het biedt de mogelijkheid voor beide partijen om de diepste donkerste verlangens  te openbaren en als de  partner  daarin geïnteresseerd is, kan je ze uitvoeren. In die zin kan een sekscontract  gebruikt worden als een hulpmiddel in het praten over seks. Hoe meer we praten over seks binnen een relatie, hoe makkelijker het wordt, en voordat je het weet mondt zo’n gesprek over het contract juist uit in de slaapkamer. (Lees hier verder)

Een sekscontract kan leiden tot een  grotere intimiteit met de partner maar het maakt het ook tijdig mogelijk om te ontdekken dat de seksuele fantasieën totaal verschillend zijn!  Aangezien seks een heel belangrijk element uitmaakt binnen een relatie, zal men moeten nagaan in welke mate het verschil in seksuele fantasieën en wensen een al dan niet onoverkomelijke hinderpaal is om de seksrelatie en/of de relatie in het algemeen in stand te houden. Het hangt van de situatie af hoeveel belang men hieraan hecht en in hoeverre de verschillen onoverbrugbaar zijn.

Geen absolute bescherming

Met het groeiende bewustzijn over  seksgerelateerde criminaliteit, zijn mannen in het bijzonder op zoek naar manieren om zich te beschermen tegen elk wangedrag, torenhoge kosten, gevangenisstraffen of levenslange financiële engagementen bij een ongewenste zwangerschap die kunnen voortvloeien uit dating en seksuele relaties.  Helaas is één van de meest voorkomende misvattingen over een sekscontract dat het je waterdicht zal beschermen tegen verkrachting of beschuldiging van verkrachting. Het maakt niet uit hoeveel contracten je sekspartner tekent, de optie om te zeggen  dat het uiteindelijk toch “nee” was of dat het contract onder morele of fysieke dwang werd getekend, kan je niet wegnemen.  Er is iets meer bescherming als je het tekent in bijzijn van een getuige maar ook dan is de zwaktste partij soms toch nog de sterkste partij hoewel de geloofwaardigheid veel meer op het spel staat als er een contract werd getekend en als er getuigen waren.  Immers de ander kan altijd zeggen dat de voorwaarden niet vervuld waren of dat de partner de aangegeven grenzen niet respecteerde en er ander seksueel gedrag werd gesteld dan werd overeengekomen.

Een sekscontract kan bevatten dat de man geen verantwoordelijkheid neemt bij een eventuele zwangerschap of kan dwingen tot abortus maar ook dit is zeker juridisch totaal niet  hard te maken en kan een man niet  ontslaan van juridische en financiële verplichtingen in het geval van een gewenste of ongewenste zwangerschap. De rechtbank zal waarschijnlijk beweren dat een vrouw niet het wettelijke recht had een contract te ondertekenen om de rechten van een ongeboren kind op ondersteuning voor de rest van zijn leven weg te nemen. Inzake anticonceptie moet je dus toch altijd bijzonder op je hoede zijn ook al zijn er getekende overeenkomsten.  Dit geldt ook zo voor SOA.  Niemand kan met eender welk contract de verantwoordelijkheid ontlopen strafbaar te zijn als men willens of niet willens een ander besmet met een levensbedreigende SOA

Wat kan een sekscontract  voor u doen?

De wettigheid van een pre-seks contract is zoals boven aangehaald discutabel. Maar toch, zeker in geval van seks met een voor u minder bekend persoon, kan het helpen om een contract te ondertekenen. Een doordacht contract zorgt ervoor dat u en uw partner een wederzijds begrip hebben van wat er staat te gebeuren, op te merken dat er  eventuele seksuele gezondheidsproblemen voorkomen zoals SOA en wat voor soort van anticonceptie er gebruikt zal worden. Verder kan het de man en/of vrouw behoeden voor mogelijke schadeloosstellingen bij valse beschuldigingen.

Voor beide partners is het ook een houvast over welke seksuele handelingen wel of niet toegelaten zullen worden en dat er voor de seks zowiezo overeenstemming was. Voor een man/vrouw kan ook juist met  een contract een instrument aangereikt worden om aan te tonen dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Vrouw leest Photo by Microsoft Office

Romantiek weg ?

Hoewel velen zullen beweren dat het vooraf maken van een sekscontract de romantiek in dating of een relatie volledig wegneemt, is het toch belangrijk om ervoor te zorgen dat zowel u als uw partner al de consequenties van het hebben van seksuele geslachtsgemeenschap begrijpen voordat u er aan begint. Natuurlijk is het niet logisch om in ’the heat of the moment’ met papieren aan te komen of deze intersetsite te openen en de contracten beginnen in te vullen.  Het lijkt niet logisch om na een romantisch diner waarbij beiden snakken naar intimiteit en seks, nog vooraf eerst pen en papier boven te halen en een half uur te discussiëren over wat wel of niet uitgevoerd zal worden of een advocaat te raadplegen. Seks is geen mechanische handeling of industriële zakelijke activiteit waarbij advocaten contracten helpen opstellen. Of u van sekscontracten gebruik wil maken of niet, is een zaak die u voor uzelf en met uw sekspartner moet uitmaken.

Persoonlijk zouden we het u in een twijfelsituatie wel aanraden, hoe onromantisch het ook klinkt maar uiteindelijk bent u alleen verantwoordelijk voor uzelf en voor wat u doet. Een sekscontract is ook geen allesoplossend en juridisch volledig sluitend middel en dus ook strafrechterlijk niet waterdicht net zoals een parachute altijd kan weigeren te openen als u uit een vliegtuig springt. Een sekscontract is zeker totaal overbodig in een relatie waar men elkaar volledig vertrouwt en zal dan enkel een leuk hulpmiddel zijn om bij wijze van spel  de relatie een romantische boost te geven door seksuele fantasieën en seksuele grenzen naast elkaar te leggen. Ook zonder sekscontract kunt u geweldige sekservaringen hebben en elkaars wensen en grenzen respecteren door er gewoon in alle vertrouwen met elkaar over te praten. En eerlijk toegegeven zijn dat ook de mooiste seksuele ervaringen die men kan meemaken.

Haat en liefde

Maar u weet : liefde en haat liggen zeer dicht bij elkaar. In principe zou elke seksuele relatie moeten baseren op wederzijds respect, vertrouwen, liefde en vriendschap en men zich met volle overgave moeten kunnen storten in het elkaar geven en krijgen van genot, lust, plezier als uiting van innige liefde.  Maar in principe zou er ook geen geweld, oorlog, agressie, haat en misbruik in de wereld mogen bestaan en zouden alle mannen en vrouwen doodeerlijk én altijd voor 100% te vertrouwen moeten zijn.  Helaas is dit in een aantal gevallen niet zo en zijn er gewetensloze mannen én vrouwen voor wie respect en vertrouwen holle woorden zijn.

Om pijnlijke situaties, zowel financieel, juridisch als emotioneel na onbezonnen seksueel gedrag te vermijden, kan het  vooraf maken van een sekscontract te overwegen zijn. Door voldoende tijd te  nemen om het hebben van seks met mekaar te bespreken als een serieuze daad die kan leiden tot ernstige gevolgen als men onbezonnen en impulsief in een wild avontuur stapt, kan het opstellen van een sekscontract de deur openen naar een betere communicatie met je date, vaste partner of toevallige sekspartner en een betere verstandhouding kan leiden tot een meer plezierige seksuele ervaring voor jullie beiden.

Maar we willen hier nu abslouut niet beweren dat niemand te vertrouwen is. Gelukkig bestaan de meeste liefdesrelaties uit fijne en sympathieke individuen die om elkaar geven, iets voor elkaar willen betekenen, voor elkaar door het vuur willen gaan en elkaar respecteren en waarderen.  Gelukkig zijn er doodeerlijke mannen én vrouwen die verliefd worden en voor wie seks een bekroning is van hun liefdevolle genegenheid. Zij hebben geen sekscontract nodig, tenzij enkel voor de fun!  Omwille van de laat ons ruwweg zeggen 1% gemene medemensen in de samenleving (zowel mannen als vrouwen) moet je echter voorzichtig zijn in wat je zegt, doet en wil doen. En als je niet zeker bent dat je toekomstige sekspartner behoort tot de 99% eerlijke mensen, is een sekscontract wellicht de oplossing.

Beveiliging : geen verplichting!

Je kunt je dan de vraag stellen wat de waarde van een contract heeft, als je het ten allen tijde kan verbreken.  Het maken van een contract is enerzijds een bescherming tegen het (valselijk) beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Maar het is ook een beveiliging naar elkaar toe. Je engageert je immers door het ondertekenen van een overeenkomst dat je niet verder zult gaan dan daar waar de ander dat wil.  Het verzekert je ook dat je geen handelingen moet stellen bij de ander waar je zelf niet achter kan staan.  Als er geen geschreven overeenkomsten zijn, kan men eigenlijk doen wat men wil of vragen om te doen wat men wil, ook al heeft men mondeling aangegeven dat men niet verder wilde. Het wordt dan een discussie tussen ’toestemming’ of ‘geen toestemming’ of ‘welke handelingen of signalen konden geïnterpreteerd worden om toestemming te geven’. 

Een sekscontract opstellen is dus niet zozeer bedoeld als een verplichting tot het stellen van bepaalde seksuele handelingen maar een bescherming tegen het moeten verrichten van bepaalde seksuele handelingen waar men het niet mee eens is en uiteraard een bescherming tegen valse beschuldingen.

Dat laatste is natuurlijk nooit echt hard te maken. Als de tegenpartij beweert dat je verder bent gegaan dan afgesproken en dat je je niet aan de gemaakte afspraken hebt gehouden zal het ook woord tegen woord zijn. In sommige Amerikaanse staten is het nog steeds zo dat als de vrouw ingestemd heeft tot seks met penetratie van de vagina en de man is bezig met stoten in de vagina dat dit nooit kan worden aanzien als verkrachting ook al vraagt de vrouw onmiddellijk te stoppen tijdens de daad.  In andere staten is een man vogelvrij en kan hij altijd worden beschuldigd van verkrachting als de vrouw (of man bij homorelaties)  aangeeft dat er geen toestemming was.  

Het minste bewijs, DNA, sperma, enz. is dan voldoende om iemand van verkrachting te kunnen beschuldigen ook al had de persoon vooraf mondeling toegestemd of had die zelfs (zonder schriftelijke overeenkomst) daarvoor geld ontvangen. 

woman surrounded by sunflowers

Photo by Rowan Chestnut

Bewijsmiddelen

In een aantal landen hangt het van de bewijsmiddelen, de bewijsvoering, de omstandigheden, en vaak ook toeval af of je wel of niet in verdenking wordt gesteld bij een aanklacht van seksueel geweld of bij betichting van seksueel ongewenste intimiteiten. Op je hoede zijn bij personen die je niet echt goed kent of die je niet vertrouwt, zonder dat je een schriftelijk contract tot het wederzijds hebben van seks hebt, is dan belangrijk.  Het is in onze samenleving  overigens normaal dat men contracten afsluit voor werken die men uitvoert voor de andere, voor aankopen die je doet, voor verzekeringen, enz.  Waarom zou men dan geen contract afsluiten bij het hebben van seks, ook al is het een daad van liefde, in een romantische context.

Laat ons nogmaals duidelijk zijn : een contract biedt een zekere bescherming, maar houdt absoluut nooit een verplichting in. Het contract moet je eerder zien als een manier om aan elkaar te vertellen wat men leuk en lekker vindt op seksueel vlak en wat men absoluut verafschuwt.  Daarover vooraf praten en dit schriftelijk vastleggen kan duidelijkheid en vertrouwen scheppen. Maar het idee dat een seksvereenkomst zou kunnen worden gezien als ontkenning van het recht van een persoon om te allen tijde  te vragen dat ze willen dat hun partner stopt met seks met hen is absoluut onzinnig. Een sekscontract is een beveiliging, nooit een verplichting.

Het praten over een sekscontract kan er mogelijks tot leiden dat de partner er mee dreigt dat er  helemaal geen seks meer volgt of kan de deur voor seks meteen dichtslaan.  De potentiële partner ziet zo’n overeenkomst dan als een gebrek aan vertrouwen. U zult dan moeten oordelen of u er al dan niet mee verder gaat en in welke mate u nog vertrouwen geeft aan de eerlijkheid van de ander.  De bereidheid om het willen opstellen van een contract is misschien juist een bewijs van eerlijkheid en het te vertrouwen zijn.  Het opstellen van een sekscontract creëert duidelijkheid.  Maar wat je uiteindelijk doet is vrije keuze.  Beide partners moeten oordelen of een contract voor hen nuttig is en beiden hebben ook het recht om seks te weigeren als één van beiden niet bereid zou zijn het contract te ondertekenen.

Misschien was het niet aangaan van seks omwille van het niet willen aangaan van een sekscontract op dat moment een bijzonder verstandige beslissing die je veel onheil achteraf bespaarde.  Immers  zoals gewoonlijk is voorkomen nog altijd beter dan genezen!  In ieder geval moet elk individu voor zichzelf de keuze maken of men wel of niet met een sekscontract wil werken.   Indien er geen vertrouwen in de relatie is, zal een sekscontract ook dat niet kunnen oplossen, tenzij men de seks ziet als puur accidenteel en zakelijk zonder enige romantische verbinding. Koppels waar de seksuele verstandhouding zoek is, kunnen proberen baat te vinden bij het aangaan van een sekscontract. Maar het biedt geen toveroplossing waarmee alle seksproblemen van de baan zijn.

Photo by Rosea Lake

Een sekscontact maken houdt ook risico’s in

Een medaille heeft ook een keerzijde. Net de veiligheid die u verwachtte van een sekscontract kan in uw nadeel gebruikt worden. Zeker als het gaat om seksuele relaties die het daglicht liever niet willen zien. Het gaat dan over overspelsituaties, bezoek aan prostituees, afspraken met call-girls,…  Het sekscontract dat u opstelde met een geheime minnaar of minnares levert meteen bewijsmiddelen op die gebruikt kunnen worden door de andere partij om te chanteren, om juist geld of andere tegemoetkomingen te vragen, om te bewijzen dat er seks was, enz.  Wie sekscontracten opstelt moet dit risico onder ogen kunnen zien.

Maar soms vergeet men dat een partner met niet zo goede bedoelingen in het geheim evenzo andere bewijsmiddelen kan verzamelen zoals opnames, foto’s, in het geheim ontfutselen van documenten,enz. die ook gebruikt kunnen worden als chanteermiddel. Ook hier zijn er voldoende gevallen bekend waar onachtzame mannen (en misschien vrouwen) in trapten. En het was vaak niet altijd de valse vrouwelijke (of mannelijke) partner die de val opzette maar soms deed die dat ook maar onder dwang en in opdracht van mannelijke (of vrouwelijke) opdrachtgevers met de bedoeling om makkelijk veel geld te verdienen.  Een sekscontract opstellen kan een valkuil zijn maar het is dan goed dat men in het sekscontract ook een aantal regels en afspraken daaromtrent opneemt.  

 

Goede afspraken

Een sekscontract kan aantonen dat de partner in ieder geval in eerste instantie akkoord was met geslachtsgemeenschap en indien je wordt beschuldigd van verkrachting kan je in ieder geval verwijzen naar de geschreven en ondertekende overeenkomst, maar echte juridische waarde heeft ze natuurlijk niet omdat inzake seksualiteit en toelaatbare seksuele handelingen juridisch gezien geen sluitende overeenkomsten gesloten kunnen worden. In ieder geval heb je wel iets meer bewijsmiddelen in handen, dan in geval er geen sekscontract zou bestaan. Een extra troef naast het opstellen van een seksovereenkomst is ook een visuele of auditieve opname van het maken van de overeenkomst, waarbij men niet alleen een contract kan voorleggen maar ook liefst met beelden kan aantonen dat men in alle vrijheid het contract tekende.

Met de huidige technologie van digitale camera’s of smartphones is zulk een opname makkelijk te maken. Maar noteer in de overeenkomst hoe die bewaard blijven en wat de schadeloosstelling is mochten ze toch door toedoen van de andere partner uitlekken.   Dit geldt overigens niet alleen over het maken van opnamen van de overeenkomst maar ook van opnamen van het maken van de sekshandelingen zelf. Maar ook hier, zijn die uiteraard nooit sluitend. Wie zinnens is om een geheime relatie te beginnen waarbij de echte partner dat niet mag weten, loopt altijd een risico, met of zonder sekscontract.

Sekscontracten zijn een hulpmiddel maar garanderen niet dat er bij het gebruik ervan een goede seksrelatie volgt.

Indien de seksuele relatie vastgelopen is en men zelf geen uitwegen meer vindt, is het eerder aangewezen raad te zoeken bij een professioneel opgeleide en door een beroepsvereniging erkende seksuoloog of relatietherapeut. Een erkend seksuologisch hulpverlener heeft een ethische en deontologische code onderschreven.  Eventueel kan men in overleg met de seksuologische hulpverlener bekijken of sekscontracten zoals aangeboden op deze website nuttig kunnen zijn voor de relatie. Soms worden in zulke therapeutische settings sekscontracten gebruikt waarin staat welke seksuele handelingen er niet verricht worden of waarbij er een tijdje geen seks hebben wordt afgesproken.

Dit alles gebeurt dan in onderling overleg en heel functioneel om uit de impasse van de relatiecrisis te geraken. Wellicht kunnen de voorbeeldcontracten die op deze site aangeboden worden daar niet onmiddellijk bruikbaar voor zijn, maar elementen ervan kunnen misschien daarvoor wel overgenomen worden.  Een seksuoloog kan uiteraard nooit als juridisch raadsman fungeren. Om de wettelijkheid van een sekscontract te controleren moet u een advocaat raadplegen.

Wilt u persoonlijke hulp rond afspraken rond seks en seksuele en relationele problemen. Klik hier


Voor adressen van erkende seksuologen in Vlaanderen zie http://www.seksuologen-vlaanderen.be
Voor adressen van erkende seksuologen  in Nederland zie http://www.nvvs.info/consumenten/zoek-een-seksuoloog

Belangrijke tips : Toestemming geven tot seks?

Seks met wederzijdse instemming is wanneer beide partners zonder enige dwang, vrij en vrijwillig akkoord gaan met seksuele handelingen en elkaar toestemming geven tot welke soort activiteiten er tussen beiden plaatsvinden. Het vraagstuk van de toestemming is heel duidelijk . Wederzijdse toestemming is een actief proces en een gedeelde verantwoordelijkheid van beide partners in een relatie.

Toestemming kan niet worden gegeven wanneer een individu wordt bedwelmd of onder invloed is.Seks zonder toestemming is aanranding / verkrachting. Je mag er niet van uitgaan dat er altijd zomaar toestemming is, je moet hier beiden expliciet voor uitkomen.

Wees er altijd van overtuigd dat de seksuele handelingen die je verricht gebeuren met toestemming.
Enkele aandachtspunten
-Ga na of de persoon wegens de wettelijke bepalingen van het land waar je je bevindt, legaal toestemming kan geven. Seks met minderjarigen, zelfs met toestemming is geen wettelijke toestemming.
-Maak geen veronderstellingen over de toestemming ; ontbreken van een “nee” is geen “ja”
-Vraag om toestemming. Het getuigt van respect en in het algemeen is de seks ook veel leuker en beter als beide partners communiceren over wat ze leuk vinden en niet leuk vinden, willen en niet willen.
-Communiceer duidelijk : praat over je seksuele wensen en grenzen
-Denk er aan dat als iemand dronken is of onder invloed van drugs, deze personen niet wettelijk kunnen instemmen met seks. Het hebben van seks met iemand die onder invloed is, is verkrachting .
-Benader relaties altijd vanuit het perspectief van gelijkwaardige partners, communiceer open in een sfeer van wederzijds respect en gedeelde besluitvorming.
-Als je zeker wil zijn dat er inderdaad toestemming is, maak dan een geschreven contract waarop staat wat je wil en niet wil, toelaat en niet toelaat.
-Zorg voor voldoende bewijzen dat alle betrokkenen vanuit vrije wil akkoord gaan met de seksuele handelingen door bijvoorbeeld opnames met je smartphone van de overeenkomst of zorg voor betrouwbare getuigen.

 

Tenslotte een wijze raad ‘Geniet tenvolle van seks, maar wees op je hoede, geef tijdig en duidelijk je grenzen aan en laat je nooit dwingen!’

Gerard Gielen
Pedagoog/Seksuoloog

Consent is sexy

 

 

Print Friendly, PDF & Email